نمایش 1–8 از 16 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

بانکه روما درب حلقه ای

سایز 1 : ابعاد : 26×11.5×11.5              حجم :1600 سی سی سایز 2 : ابعاد : 22×11.5×11.5              حجم : 1300 سی سی سایز 3 : ابعاد : 20×11.5×11.5              حجم : 1000 سی سی سایز 4 : ابعاد : 17×11.5×11.5              حجم : 800 سی سی سایز 5 : مناسب برای نگهداری حبوبات، بنشن، عسل، خشکبار، ادویه، چای، قهوه، نبات و قند دارای درب شیشه ای 100% هوابندی شده جهت حفظ بهداشت و تازگی مواد داخل بانکه

بانکه آنجل درب حلقه ای

سایز 1 : ابعاد : 24.5×12.5×12.5              حجم :1750 سی سی سایز 2 : ابعاد : 21.5×12.5×12.5           حجم : 1450 سی سی سایز 3 : ابعاد : 18.5×12.5×12.5           حجم : 1100 سی سی سایز 4 : ابعاد : 16×12.5×12.5           حجم : 830 سی سی سایز 5 : مناسب برای نگهداری حبوبات، بنشن، عسل، خشکبار، ادویه، چای، قهوه، نبات و قند دارای درب شیشه ای 100% هوابندی شده جهت حفظ بهداشت و تازگی مواد داخل بانکه

بانکه آنجل درب سرامیکی

سایز 1 : ابعاد : 24×12.5×12.5              حجم :1750 سی سی سایز 2 : ابعاد : 21×12.5×12.5           حجم : 1450 سی سی سایز 3 : ابعاد : 18×12.5×12.5           حجم : 1100 سی سی سایز 4 : ابعاد : 15.5×12.5×12.5           حجم : 830 سی سی سایز 5 : مناسب برای نگهداری حبوبات، بنشن، عسل، خشکبار، ادویه، چای، قهوه، نبات و قند دارای درب سرامیکی 100% هوابندی شده جهت حفظ بهداشت و تازگی مواد داخل بانکه

بانکه هرا درب صورتی

جا ماکارونی : 29.5×9.5×9.5             حجم : 1500 سی سی سایز 1 : ابعاد : 21×10×10               حجم : 1150 سی سی سایز 2 : ابعاد : 18×10×10               حجم : 900 سی سی سایز 3 : ابعاد : 13×10×10               حجم : 650 سی سی سایز 4 : ابعاد : 10×10×10               حجم : 450 سی سی سایز 5 : ابعاد : 9×8×8                    حجم : 300 سی سی مناسب برای نگهداری حبوبات، بنشن، عسل، خشکبار، ادویه، چای، قهوه، نبات و قند دارای درب فلزی فشاری 100% هوابندی شده جهت حفظ بهداشت و تازگی مواد داخل بانکه  

بانکه هرا درب چوبی

جا ماکارونی : 29.5×9.5×9.5             حجم : 1500 سی سی سایز 1 : ابعاد : 21×10×10               حجم : 1150 سی سی سایز 2 : ابعاد : 18×10×10               حجم : 900 سی سی سایز 3 : ابعاد : 13×10×10               حجم : 650 سی سی سایز 4 : ابعاد : 10×10×10               حجم : 450 سی سی سایز 5 : ابعاد : 9×8×8                    حجم : 300 سی سی مناسب برای نگهداری حبوبات، بنشن، عسل، خشکبار، ادویه، چای، قهوه، نبات و قند دارای درب چوبی فشاری 100% هوابندی شده جهت حفظ بهداشت و تازگی مواد داخل بانکه  

بانکه هرا درب استیل

جا ماکارونی : 29.5×9.5×9.5             حجم : 1500 سی سی سایز 1 : ابعاد : 21×10×10               حجم : 1150 سی سی سایز 2 : ابعاد : 18×10×10               حجم : 900 سی سی سایز 3 : ابعاد : 13×10×10               حجم : 650 سی سی سایز 4 : ابعاد : 10×10×10               حجم : 450 سی سی سایز 5 : ابعاد : 9×8×8                    حجم : 300 سی سی مناسب برای نگهداری حبوبات، بنشن، عسل، خشکبار، ادویه، چای، قهوه، نبات و قند دارای درب استیل فشاری 100% هوابندی شده جهت حفظ بهداشت و تازگی مواد داخل بانکه

بانکه رویال دودی

سایز 1 : ابعاد : 23×11×11              حجم :1350 سی سی سایز 2 : ابعاد : 20.5×11×11           حجم : 1100 سی سی سایز 3 : ابعاد : 17.5×11×11           حجم : 850 سی سی سایز 4 : ابعاد : 14.5×11×11           حجم : 600 سی سی سایز 5 : ابعاد : 13.5×7.5×7.5         حجم : 310 سی سی مناسب برای نگهداری حبوبات، بنشن، عسل، خشکبار، ادویه، چای، قهوه، نبات و قند دارای رنگ ثابت پخته شده در دمای 700 درجه 100% هوابندی شده جهت حفظ بهداشت و تازگی مواد داخل بانکه

بانکه رویال درب طلایی

سایز 1 : ابعاد : 23×11×11              حجم :1350 سی سی سایز 2 : ابعاد : 20.5×11×11           حجم : 1100 سی سی سایز 3 : ابعاد : 17.5×11×11           حجم : 850 سی سی سایز 4 : ابعاد : 14.5×11×11           حجم : 600 سی سی سایز 5 : ابعاد : 13.5×7.5×7.5         حجم : 310 سی سی مناسب برای نگهداری حبوبات، بنشن، عسل، خشکبار، ادویه، چای، قهوه، نبات و قند دارای درب شیشه ای فشاری رنگ شده با فناوری PVD 100% هوابندی شده جهت حفظ بهداشت و تازگی مواد داخل بانکه